Europejska Odznaka Jakości eTwinning dla psarskiej szkoły

Wygaszane Gimnazjum a obecnie przekształcona Szkoła Podstawowa w Psarach od 2002r. realizuje liczne projekty o wymiarze europejskim. Na ten cel pozyskało już ponad 250 000 euro funduszy europejskich i 100 000 zł polskich dotacji. Rzesze uczniów i nauczycieli miały okazję brać udział w wymianach międzynarodowych, szkoleniach i wizytach studyjnych.


W tym roku Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach otrzymało Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "We want to volunteer to make the world a better place”, realizowanym w latach 1.09.2016. - 31.08.2018r., w którym brały udział szkoły z sześciu państw europejskich: Polski, Hiszpanii, Finlandii, Czech, Włoch oraz Łotwy.


Jest to już drugie wyróżnienie dla szkoły. W 2016 roku Gimnazjum w Psarach było prezentowane na ogólnopolskim forum jako przykład dobrej praktyki za projekt „Mobilność szkolnej kadry pedagogicznej –Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii komunikacyjnych podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły”.


Oznacza to, że praca naszego nauczyciela języka angielskiego, mgr Katarzyny Bacy-współautora i koordynatora projektów, praca naszych uczniów i nauczycieli zostały ocenione jako reprezentujące NAJWYŻSZY EUROPEJSKI POZIOM.  Projekt został zaprezentowany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net jako przykład dobrej praktyki. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia i składamy gratulacje dyrektorowi szkoły, wszystkim nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w projekt. SP w Psarach

certyfikat