I Sesja Rady Gminy Psary za nami

21 listopada w Ośrodku Kultury w Dąbiu odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Psary VIII kadencji, podczas której radni złożyli ślubowanie oraz został zaprzysiężony Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Nowi radni oraz wójt Tomasz Sadłoń na początku sesji odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Mirelli Barańskiej-Sorn zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie w krótkim przemówieniu wójt podziękował za okazane podczas kampanii wsparcie oraz otrzymane 21 października głosy mieszkańców. Nie zabrakło również gratulacji oraz życzeń od zaproszonych gości: wicemarszałka Sejmu RP Barbary Dolniak, którą reprezentował Grzegorz Krzemiński, burmistrza Wojkowic Tomasza Szczerby, wójta gminy Bobrowniki obecnej kadencji Małgorzaty Bednarek i wójta gminy Bobrowniki poprzedniej kadencji Arkadiusza Ziemby oraz dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Łukasza Siwczyka.

Podczas sesji wybrany został jednogłośnie przewodniczący Rady Gminy Psary, którym już po raz piąty w swojej karierze został Jacenty Kubica. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali natomiast Remigiusz Olesińki i Krzysztof Dulko.