Wyniki wyborów w gminie Psary

Tomasz Sadłoń został ponownie wybrany na Wójta Gminy Psary zdobywając 4440 głosów, czyli aż 81,33%. Znamy również skład nowej Rady Gminy Psary, w której także zwyciężył Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Sadłonia zdobywając aż 14 z 15 mandatów.

 

Warto zaznaczyć, że w 5 okręgach nie zostały przeprowadzone głosowania na radnych, ponieważ kandydaci zgłoszeni przez KWW Tomasza Sadłonia nie mieli kontrkandydatów. Poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Gminy Psary:

Okręg wyborczy nr 1 w Brzękowicach – Mirosław Kozieł KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 2 w Dąbiu – Adam Adamczyk KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 3 w Goląszy – Tomasz Ślęczka KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 4 w Górze Siewierskiej – Krystyna Kluszczyk KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 5 w Gródkowie – Robert Zieliński KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 6 w Malinowicach – Remigiusz Olesiński KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 7 w Preczowie – Jarosław Nowak KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 8 w Psarach – Krzysztof Dulko KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 9 w Psarach – Jacenty Kubica KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 10 w Psarach – Anna Gwiazda KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 11 w Psarach - Wiesław Zarychta KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 12 w Sarnowie – Adam Sadowski KWW Adama Sadowskiego
Okręg wyborczy nr 13 w Sarnowie – Aleksander Jewak KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 14 w Strzyżowicach – Jacek Gwóźdź KWW Tomasza Sadłonia
Okręg wyborczy nr 15 w Strzyżowicach – Joanna Kruszewska KWW Tomasza Sadłonia

Frekwencja w wyborach w gminie Psary wyniosła 56,30%. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu.