Wójt Tomasz Sadłoń prelegentem na konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018”

W dniach 27-28 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne Eco-miasto 2018”. Jednym z prelegentów był wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

 

Jak podkreślają organizatorzy – celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gmin oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze. Wójt Tomasz Sadłoń zabrał głos i przedstawił prezentację w sesji tematycznej „Budynek, naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE”. W swoim wystąpieniu wójt koncentrował się na działaniach psarskiego samorządu w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, a szczególnie na gminnych programach dotacyjnych dla mieszkańców na termorenowacje ich budynków mieszkalnych.

Na konferencji przemawiali eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentanci miast z Polski i zagranicy, delegaci biznesu oraz organizacji pozarządowych. Frekwencja w ciągu dwóch dni wyniosła blisko 550 osób.