Krajowy program „Czyste powietrze”

4 września 2018 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął cykl spotkań informacyjnych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Celem głównym nowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2258-spotkania-informacyjne-w-ramach-krajowego-programu-czyste-powietrze.html

Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252