Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach 10-22 sierpnia 2018 r. w gospodarstwach rolnych będzie przeprowadzane badanie ankietowe.