TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

Informuje się mieszkańców Gminy Psary, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.
W związku z powyższym na terenie gminy Psary, w w/w terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.