Apel Wójta Gminy Psary

Apel do mieszkańców w związku z silnymi mrozamiW związku z utrzymującą się długotrwałą falą niskich temperatur
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń zwraca się z prośbą oraz apeluje do mieszkańców
o informowanie niżej wymienionych służb i jednostek o wszelkich rodzajach rozpoznanych przypadków dotyczących zagrożeń życia i zdrowia ludzi.

[nbsp]

Pomoc w tym zakresie zapewniają osobom potrzebującym na terenie gminy następujące jednostki i służby:


1. Ośrodek Pomocy Społecznej – organizuje pomoc dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia opału, udzielania wsparcia finansowego oraz zaopatrzenia w żywność mieszkańców.

Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42 -512 Psary, tel. 886 606 472.

2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – funkcjonujący w systemie całodobowym oraz zapewniający organizację koordynacji wszelkich działań pomocowych dla osób potrzebujących.
Adres: Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42 -512 Psary, tel. 722 362 364


3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej.
Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu, ul. Dolna 1, 42 – 504 Dąbie, tel. alarmowy 603 98 23 13

4. Komenda Policji w Wojkowicach– przyjmuje wszelkie informacje o osobach bezdomnych, nietrzeźwych i o wszelkiego rodzaju innych zagrożeniach.
Adres: Komenda Policji w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, tel. 32 269 17 10.


5. Spółka Akcyjna Enion – przyjmuje zgłoszenia w zakresie awarii sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, tel. 32 267 34 49.