Konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie współpracy i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Psary ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie współpracy i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa z dniem 24.02. 2011 r. godz. 14:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu na www.bip.psary.pl