XV - Sesja Rady Gminy Psary

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4


Uprzejmie zawiadamiam,
że XV - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 19 stycznia 2012r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu


Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad[nbsp] i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.
2. Zmiany Uchwały Nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.
3. Zmiany Uchwały Nr XIV/144/201 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej[nbsp] Gminy Psary na lata 2012 – 2023.
4. Uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.
5. Zmian w budżecie gminy na 2012r.
6. Rozpatrzenia skargi Pana Daniela Szaszkowskiego.
7. Rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 7)[nbsp][nbsp][nbsp] Interpelacje i zapytania.
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 8)[nbsp][nbsp][nbsp] Wolne wnioski.
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 9)[nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] Zakończenie obrad.


[nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] Przewodniczący Rady Gminy Psary
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] /-/ Jacenty Kubica