Ważne ogłoszenie w sprawie badań geofizycznych

Informujemy, że do Urzędu Gminy Psary 05.01. 2012 r. wpłynął e-mail od firmy TDE Services Polska, która jest podwykonawcą prac zleconych firmie Lane Resources informujący o tym, że na terenie gminy będą prowadzone badania geofizyczne w celu poszukiwania gazu łupkowego i ropy naftowej o następującej treści:

files/img/2012/WOSP2012/Informacja.jpg

[nbsp]

10.01.2012 r. w Urzędzie Gminy w Psarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy na którym przedstawiono informacje na temat przewidzianych badań. Firma deklaruje, że posiada prawo do przeprowadzenia badań geofizycznych na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska.

Firma powinna uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na wejście w teren ze sprzętem badawczym. Badania polegają na wyznaczeniu punktów geodezyjnych wzdłuż których rozłożone są kable na powierzchni ziemi i umieszczane małe czujniki rejestrujące drgania wzbudzane przez specjalistyczne pojazdy tzw. wibratory sejsmiczne, które przejeżdżają w sąsiedztwie kabli.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń poprosił przedstawicieli firmy o przedstawienie szczegółowej trasy badań oraz pełnej listy działek, które miałyby być wykorzystane do badań oraz zgód właścicieli na ich przeprowadzenie. Firma TDE Service Polska zadeklarowała, że nie rozpocznie badań dopóki nie uzyska zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, które będą musiały być wykorzystane pod badania.

Przedstawiony przebieg trasy zaproponowany przez firmę TDE Services Polska. Znajdą Państwo poniżej.[nbsp]

Informujemy, że władze samorządowe gminy Psary nie wydawały zgody na przeprowadzenie takich badań, ponieważ jest to w kompetencji Ministra Środowiska, który wydał firmie Lane Resources taką zgodę. Należy zaznaczyć, że firma jeszcze nie wystąpiła do gminy Psary o zgodę na zajęcie dróg gminnych i działek będących własnością Gminy.

Wszelkie prace podjęte przez firmę są podejmowane wyłącznie na jej odpowiedzialność bez udziału gminy Psary, dlatego prosimy mieszkańców o kontakt bezpośrednio z jej przedstawicielami pod numerem telefonu 518-243-191

Będziemy informować o terminie i kwestiach uzgodnień ewentualnych prac budowlanych na bieżąco.