Noworoczne Spotkanie Samorządowe

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie 5.01 odbyło się samorządowe spotkanie noworoczne na, którym Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działalność samorządu w 2011 r.

Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu muzycznego działającego przy Gimnazjum w Psarach pod opieką Anny Bogackiej po, którym Wójt Gminy Psary przedstawił najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku. Była to między innymi największa inwestycja naszego samorządu czyli budowa ulicy Granicznej, naprawa dróg gminnych, współfinansowanie budowy chodnika, powiększenie oferty zajęć w szkołach, oferty kulturalnej, czy wykonanie projektów budowlanych gminnych obiektów sportowych.

Spotkanie było również okazją do nagrodzenia osób, które szczególnie pomogły naszej gminie w ubiegłym roku. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wręczył podziękowania Marii oraz Marcinowi Mularskim z Gospodarstwa Ogrodniczego „Tadeusz Mularski”, którzy przekazali gminie chodnik o długości 400 m. wybudowany przy ul. Jasnej w Sarnowie oraz tablicę interaktywną, która trafiła do Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Nagrodzony został również Piotr Stelmach, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, który odegrał wiodącą rolę przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach.

[nbsp]

W następnej części zgromadzeni goście mieli okazję oglądać występ zespołu muzykalno – wokalnego działającego przy Ośrodku Kultury w Sarnowie, prowadzonego przez Grzegorza Bochenka oraz popis taneczny Roberta i Patrycji Dankowskich rodzeństwa z naszej gminy, laureatów wielu nagród w dziedzinie tańca. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz rozmowami w kuluarach podczas których goście bardzo pozytywnie oceniali osiągnięcia samorządu.

Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie w nieco odmienionym wnętrzu, bo z wyremontowaną sceną, gościł między innymi: Posła na Sejm RP Witolda Klepacza, Posła na Sejm RP Waldemara Andzela, Wiesława Jędrusika Posła na Sejm IV i V kadencji, wicestarostę będzińskiego Adama Lazara, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazę, Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Emila Bystrowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mariana Kozieła, Burmistrza Miasta Siewierza Zdzisława Banasia, Przewodniczącą Rady Miasta Siewierz Barbarę Bochenek, Burmistrza Miasta Wojkowice Witolda Kwietnia, Wójta Gminy Bobrowniki Arkadiusza Ziębę, Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Psary Jacentego Kubicę wraz z Radnymi, Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Psary z Przewodniczącą Izabelą Klusą, Przewodniczącego Zarządu KZK GOP Romana Urbańczyka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Dariusza Zawadzkiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Dariusza Skowrońskiego, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach Jarosława Kaletę, Dyrektora „Stadionu Śląskiego” Marka Szczerbowskiego, Komendanta Komisariatu w Wojkowicach podinsp. Dariusza Nowaka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Janusza Gątkiewicza, Dyrektora Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie Jacka Kołacza, Dyrektora Rejonu „Tauron” Dystrybucja Zbigniewa Poniatowskiego, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie Annę Palę, Prezesa Spółki Recykling Wojkowice Krystynę Wiśniewską, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariana Pasamonika, Szefa Firmy DL Invest Dominika Leszczyńskiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, Prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezeski Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesów Klubów Sportowych, Prezesów i Przedstawicieli Związków, Stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, ludzi świata biznesu oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Psarach.

[nbsp]

prezentacja