aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Zakończono budowę ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie

06.11.2017

Dobiegły końca prace na ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie, gdzie powstał odcinek drogi gminnej o długości 806 m wraz z odwodnieniem. Koszt inwestycji wyniósł 1 040 500 zł.

Przedsięwzięcie objęło modernizację drogi gminnej o długości 806 m i szerokości 3,5 m z obustronnym krawężnikiem. Nawierzchnia jezdni wykonana została z kostki betonowej, a pobocza gruntowe wzmocniono kruszywem o szerokości 0,5 m. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Wspólnej z ul. Strzyżowicką.

Ponadto powstały zatoki umożliwiające zatrzymywanie się pojazdów z kostki wiboprasowanej oraz pierwszy w gminie odcinek kanalizacji deszczowej tłoczonej. Kanalizację deszczową tłoczoną charakteryzuje technologia, która polega na tym, że część wód opadowych jest zbierana do pompowni wód deszczowych, a następnie pod ciśnieniem jest tłoczona do najwyższego punktu ulicy, gdzie następuje rozprężenie ciśnienia cieczy i woda grawitacyjnie spływa do przebudowanego przepustu w rejonie ulicy Strzyżowickiej.

 Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji była firma MAXIMUS Michał Seńków z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 Wykonana inwestycja znacznie poprawiła komfort i bezpieczeństwo w ruchu  drogowym na ul. Wspólnej. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo wąska i stroma droga przy, której powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych. W związku z tym wzmożony ruch ciężkich pojazdów dodatkowo niszczył nawierzchnię gruntową. Najbardziej uciążliwe na ul. Wspólnej było błoto pojawiające się po każdym deszczu lub w okresie zimowo - wiosennym błoto pośniegowe. - Po wielu latach kłopotów komunikacyjnych doczekaliśmy się prawdziwej drogi. Niewątpliwie inwestycja ta przyczyni się do poprawy naszego codziennego funkcjonowania. Dziękujemy za pomyślne przeprowadzenie i sfinansowanie w/w inwestycji – powiedział Jacek Grzywnowicz, który mieszka przy ul. Wspólnej.

Wróć