aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Zakończono budowę ul. Podwale w Strzyżowicach

13.12.2017

Dobiegły końca prace remontowe na ul. Podwale w Strzyżowicach. Inwestycja objęła remont nawierzchni drogi wraz z budową sieci sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej oraz budowę odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale.

- Budowa ul. Podwale była trudnym zadaniem ze względu na krótki termin realizacji i szeroki zakres robót do wykonania. - mówi Łukasz Siwczyk, inspektor nadzoru budowlanego nad tą inwestycją - W ciągu jezdni prowadzane były jednocześnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co wiązało się z utrudnieniami w ruchu. Udało się jednak zabudować przewody kanalizacji ściekowej, które wykorzystamy w przyszłości, budując zbiorowy system odprowadzania ścieków. Nie będziemy wówczas niszczyć nowej drogi, jedynie wykonamy przyłącza na działkach mieszkańców.

Remont przeprowadzono na fragmencie ul. Podwale, o długości ok. 509 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 913 (ul. Szosowa) do skrzyżowania z ul. Rogoźnicką. Na ul. Podwale wymieniono konstrukcje jezdni, a starą nawierzchnię z cegły klinkierowej zastąpiono nową z kostki betonowej wiboprasowanej. Ponadto przebudowano istniejące oraz wybudowano nowe zjazdy na posesje prywatne.

W celu odwodnienia pasa drogowego wykonano nową kanalizację deszczową z rur PVC wraz z zabudową studni rewizyjnych. Odbiornikiem wód z kanalizacji jest rów przy ul. Podwale oraz istniejąca kryta kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej ul. 1 Maja. Po wykonaniu kanalizacji konstrukcja jezdni od skrzyżowania ul. Rogoźnickiej z ul. Podwale do skrzyżowania ul. Rogoźnickiej z ul. 1 Maja została odtworzona i ułożono na niej nową nakładkę asfaltobetonową.

Wykonawcą inwestycji była, wyłoniona w drodze przetargu, firma JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego. Koszt robót wyniósł 1 817 940 zł. Psarski samorząd pozyskał dotację na realizację tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 394 450 zł oraz dofinansowanie w wysokości 300 000 zł od Powiatu Będzińskiego.

Budowa ul. Podwale to druga, duża inwestycja drogowa, którą w tym roku przeprowadzono w gminie Psary. Pierwszą była zakończona w październiku ul. Wspólna w Psarach i Grodkowie, której koszt wyniósł 1 092 601 zł, a łącznie w 2017 roku psarski samorząd na inwestycje drogowe wydał ponad 3,5 mln zł.

Wróć