aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Trwa montaż wodomierzy z odczytem radiowym

10.11.2017

Od czerwca pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach sukcesywnie montują, zakupione w lutym tego roku, wodomierze z odczytem radiowym. System radiowy pozwala odczytać dane ze wszystkich wodomierzy na danej ulicy w zaledwie kilka minut, bez konieczności wchodzenia do domów czy otwierania studzienek wodomierzowych i spisywania każdego odczytu z osobna.

Urządzenia do końca roku zostaną zamontowane na ulicach: Wiejskiej, Szkolnej, Łącznej, Bocznej i Kamiennej w Psarach oraz Belnej w Strzyżowicach. Dotychczas zakupiono 420 sztuk wodomierzy oraz zestaw do odczytu składający się z tabletu i skanera z optyczną głowicą oraz odpowiednie oprogramowanie o łącznej wartości 97 526,70 zł. Każdy remontowany odcinek sieci wyposażany jest w takie wodomierze, a w ciągu najbliższych 5 lat planowany jest zakup i instalacja kolejnych urządzeń dla wszystkich odbiorców w gminie Psary.

Montaż nowych urządzeń przynosi wiele korzyści. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dzięki nim dokładny bilans wody i zapobiega takim sytuacjom jak błędne odczyty czy pomyłki przy ręcznym wprowadzaniu danych. Wszystkie odczyty są automatycznie zapisywane w systemie, a urządzenie wykrywa podstawowe nieprawidłowości w instalacji, takie jak przepływ wsteczny czy wyciek wody. Dla mieszkańców to przede wszystkim jedno podstawowe udogodnienie – nie muszą czekać w domu na inkasenta dokonującego odczytu.

Warto pamiętać, że zakrywanie i zabudowywanie wodomierzy, zwłaszcza elementami metalowymi, ogranicza zasięg transmisji radiowej. W takiej sytuacji może okazać się konieczne wejście inkasenta do mieszkania, aby zrobił odczyt. Nie należy również uszkadzać i demontować modułu radiowego, ponieważ przy odczycie moduł wyśle informację o demontażu z jego datą, a w przypadku przyłożenia do urządzenia magnesu, moduł wyśle komunikat o próbie manipulacji.

Wróć