aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Trwa montaż ogniw fotowoltaicznych na gminnych budynkach

23.11.2017

W listopadzie ruszyły prace związane z montażem ekologicznych ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Psary. Inwestycja ta wyniesie 377 210 zł z czego 320 628 zł jest dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy wyłoniona w drodze przetargu firma Eltrix Wielgus Robert zakupi oraz zamontuje kompletne instalacje fotowoltaiczne obejmujące takie elementy jak: panele fotowoltaiczne polikrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne. Instalacje zamontowane będą na budynku urzędu gminy, przedszkola w Sarnowie oraz na trzech szkołach podstawowych w: Sarnowie, Dąbiu i w Psarach. Moc instalacji dostosowana została do potrzeb poszczególnych instytucji oraz do wielkości dachów budynków, w których się one znajdują. Obecnie przeprowadzane są prace na budynku urzędu gminy, następnie montaż odbędzie się na budynku przedszkola w Sarnowie.

W przyszłym roku ogniwa fotowoltaiczne zostaną także zamontowane na kolejnych czterech budynkach użyteczności publicznej, a będą to: szkoły podstawowe w Gródkowie i Strzyżowicach, przedszkole w Strzyżowicach oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie. Samorząd gminy Psary pozyskał także na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 314 330 zł, a całkowita wartość tego projektu wynosi według kosztorysu inwestorskiego 405 308,83 zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 roku.

Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności jest jednym z szeregu inwestycji, które realizowane są na terenie gminy Psary w celu poprawy jakości powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji emitowanych z konwencjonalnych źródeł energii. W 2018 roku wielu mieszkańców gminy skorzysta bowiem z programu „Przeciwdziałania  niskiej  emisji  poprzez wymianę  źródeł  ciepła  i  budowę  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych na  terenie  gminy  Psary”. Dzięki realizacji tego programu mieszkańcy będą mogli wymienić kotły węglowe na gazowe lub na biomasę oraz dodatkowo  uzyskać  dofinansowanie  na  montaż  instalacji   odnawialnych   źródeł   energii. Maksymalna  wartość  dotacji  na  mieszkańca  w  tym  projekcie  wynosi  42  500  zł, a łącznie w latach 2017-2019 gmina wyda na ten cel ponad 2,2 mln zł, z czego 85% stanowić będzie unijna dotacja.

Relacja z montażu ogniw fotowoltaicznych w TV Silesia w 7:03 minucie filmu

Wróć