aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Szkoła Podstawowa w Gródkowie z nowoczesną zieloną pracownią

23.11.2017

9 listopada br. Szkoła Podstawowa w Gródkowie dołączyła do grona szkół, w których otwarto „Zielone Pracownie” wspófinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wsparcie finansowe, jak również nagroda w konkursie „Zielona Pracownia_projekt”, w łącznej wysokości 36 499,34 zł, pozwoliły tej placówce na stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo – ekologicznej o nazwie „Ekobaza detektywów przyrody”. W klasie będą odbywały się zajęcia przyrody, biologii i geografii, jak również zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Las gródkowski obok nas” napisanego przez nauczycielkę Justynę Oparę – Samborską.

Nowa sala przyrodnicza po przeprowadzonym remoncie utrzymana jest w tonacji kolorów ziemi. Jedną ze ścian zdobi mural odwzorowujący roślinność gródkowskiego lasu, w klasie zamontowane zostało nagłośnienie, z którego można usłyszeć odgłosy lasu. Całość uzupełniają drzewa statyczne i dynamiczne, z miejscem na hodowlę roślin i zwierząt. W bieżącej pracy na lekcji w tym świetnie zaaranżowanym miejscu będą służyły zakupione w konkursie pomoce dydaktyczne takie jak: mikroskopy z preparatami trwałymi, modele komórek roślinnych i zwierzęcych, plansze tematyczne, mapy, globusy, wizualizacje cyklów rozwojowych wybranych roślin, modele – szkielety wybranych zwierząt, gry edukacyjne, zestawy preparatów mikroskopowych, zestawy skał, gleb, minerałów, skamieniałości, jak również książki i materiały multimedialne.

Na uroczystość otwarcia przybyli: kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej WFOŚ i GW – Ewa Cofała, Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta – Marta Szymiec, Sekretarz Gminy – Mirela Barańska - Sorn, Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty Kubica, radni Krystyna Kluszczyk i Robert Zieliński, Nadleśnictwa Siewierz – Grzegorz Cekus, sołtys Gródkowa – Tadeusz Majerczyk, nadleśniczy przewodnicząca Rady Rodziców – Ilona Lipińska, malarka z Gródkowa Ewa Kozera, która jest również autorką murala, znajdującego się w pracowni.

Zebranych na uroczystym otwarciu gości powitała dyrektor szkoły – Beata Polaniecka. Przedstawiła krótko  okoliczności powstania pracowni oraz scharakteryzowała istotę edukacji ekologicznej. Wyjaśniła, że motywem przewodnim pracowni jest las, z którym sąsiaduje szkoła.

Na ręce Ewy Cofały, przedstawicielki WFOŚ i GW oraz wójta Tomasza Sadłonia dyrektor złożyła podziękowania za istotny wkład w rozwój świadomości ekologicznej młodego pokolenia poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do nauki.

Uczniowie na uroczyste otwarcie pracowni przygotowali spektakl  słowno – muzyczny  z przesłaniem ekologicznym dotyczącym roli drzew w życiu człowieka. Następnie zademonstrowali wyposażenie pracowni, która pełni funkcję Ekobazy detektywów przyrody. Gromadzone są w niej efekty pracy w terenie: nagrania dźwiękowe i filmowe, preparaty, okazy flory i fauny, prezentacje multimedialne, wyniki pomiarów.

Uroczystości otwarcia towarzyszyły wystawy: prac autorstwa malarki z Gródkowa Ewy Kozery, uczniowskich fotografii  “Przyroda jesienią” oraz prac dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Nauka w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na pewno będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów oraz  przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i ekologią.

Wróć