aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

02.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, iż w 2017 roku dla 4 mln 729 tys. Polaków upłynął termin ważności posiadanego dowodu osobistego, z czego prawie 870 tys. tych osób nadal nie wystąpiło o wydanie nowego dowodu osobistego. W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada obecnie  blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów osobistych kolejnego miliona osób.


W związku z powyższym przypominamy o obowiązku wystąpienia o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku stwierdzenia jego nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności tego dokumentu.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że w miejscu w którym został złożony wniosek będzie do odbioru nowy dowód osobisty. Można go również złożyć za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl (jeżeli osoba posiada podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Wróć