aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Prosimy o zwrot oświadczeń dot. budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary

03.04.2017

W związku z trwającymi pracami nad projektem kanalizacji sanitarnej i wodociągu, osoby które otrzymały druk Oświadczenia dotyczącego, zadania inwestycyjnego: ”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”, proszone są o niezwłoczne przekazanie podpisanych  Oświadczeń do Urzędu Gminy lub w przypadku wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektowym ALFA z Będzina (nr tel. 600 377 679). Prosimy o przekazanie Oświadczeń najpóźniej do dnia 06.04.2017r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 ze zmianami) właściciel nieruchomość zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Przepisy prawa nie przewidują zatem możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wróć