aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Pierwsza klasa podstawówki już działa w Psarach!

21.09.2017

W związku z reformą edukacji i przekształceniem od września 6. letniej szkoły podstawowej w 8. letnią oraz wygaszaniem, a w konsekwencji likwidacją gimnazjum, w Psarach naukę rozpoczęło 19 uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Pierwszaki w Psarach uczą się w specjalnie przystosowanych do ich potrzeb pomieszczeniach. Lekcje odbywają się w sali, którą wydzielono z biblioteki. W budynku powstały dostosowane do maluchów toalety – damska i męska, a segment przeznaczony dla klasy pierwszej oddzielono przeszkloną ścianką od pozostałej części szkoły. Zakupiono również kompleksowe wyposażenie klasy, które składa się między innymi z mebli, ławek, krzeseł, tablicy interaktywnej, statywu, rzutnika, białej tablicy i pomocy naukowych. Ogółem przygotowanie placówki w Psarach na przyjęcie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej wyniosło samorząd gminy 63 049,70 zł.

W maju psarski samorząd wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z 3 wnioskami o zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 dla przekształconego w szkołę podstawową gimnazjum. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i w lipcu przyznano gminie dofinansowanie na doposażenie świetlicy, pomieszczeń do nauki i remont sanitariatów w łącznej kwocie 40 511 zł.

Wróć