aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Najwyższe wyróżnienie

29.06.2018

Honorowy prezes Klubu Regionalistów Bolesław Ciepiela w dniu 16 czerwca br. odebrał w Warszawie decyzję o przyznaniu mu tytułu doktora honoris causa (doktor honorowy).
Ten zaszczytny tytuł został nadany Ciepieli – jak napisano w decyzji na wniosek Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Centralna Rada Naukowa Instytutu Autorskiego nadała ten tytuł za dotychczasowe dokonania na polu działalności naukowej i popularyzatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac na rzecz Górnego Śląska”.
W imieniu Centralnej Rady Głównej Instytutu Autorskiego decyzję podpisali: prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski oraz dr Jan Mordawski.

BOLESŁAW CIEPIELA
Działacz regionalny zagłębiowskich organizacji i stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Grodźca, Towarzystwo Przyjaciół Łagiszy, Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenie Orderu św. Stanisława Komandoria Zagłębiowska w Będzinie, Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. J. Przemszy-Zielińskiego w Sosnowcu, prezes Stowarzyszenia Będzińskiego Oddziału Autorów Polskich, prezes SITG Koło „Zagłębie” w Będzinie. Od wielu lat współpracuje z redakcjami gazet samorządowych, regionalnych i zagłębiowskich. Autor licznych tekstów w czasopismach naukowo-technicznych. Opracował i wydał 55 książek.

Wróć