aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych

07.06.2017

Gmina Psary ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Wnioski będzie można składać w terminie od 29 maja do 30 czerwca 2017 r.

Od 29 maja 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór będzie trwał do 30 czerwca 2017 r., a  o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.

Celem projektu jest oczyszczenie terenu Gminy Psary z odpadów zawierających azbest, w tym usuwanie azbestu z budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Wniosek o przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy planują usunięcie azbestu. Do dofinansowania kwalifikuje się także zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Wysokość dofinansowania to 85 % zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż:

• 2 000,00 zł brutto w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

• 5 000,00 zł brutto w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary,

• 20 000,00 zł brutto w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach – pokój 209.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

18.05 godz. 16.00 – Ośrodek Kultury w Sarnowie, Sarnów, ul. Szkolna 3,

25.05 godz. 16.00 – Ośrodek Kultury w Dąbiu, Dąbie, ul. Pocztowa 34 A.

Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr tel. +48 512 110 314, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

Terminy dyżurów Inżyniera projektu w urzędzie Gminy w Psarach:

29.05 – od godz. 7.30 do 12.30 (pierwszy dzień naboru)

05.06, 12.06, 19.06, 29.06 – od godz. 12.00 do 17.00

Uchwała Rady Gminy Psary

Zarządzenie Wójta Gminy Psary

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

Wróć