aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Nabór do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

06.03.2017

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Psary. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie biorą udziału w rekrutacji.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego:  

  • do rekrutacji w terminie od 13 do 31 marca 2017 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary,
  • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez gminę Psary przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2011), 5-letnie (rocznik 2012), 4-letnie (rocznik 2013) oraz 3-letnie (rocznik 2014),
  • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
  • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

 

Terminy szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

L.p. Czynność Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.03.2017 roku – 31.03.2017 roku 27.04.2017 roku – 12.05.2017 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 03.04.2017 roku – 14.04.2017 roku 15.05.2017 roku – 19.05.2017 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.04.2017 roku 22.05.2017 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.04.2017 roku – 26.04.2017 roku 22.05.2017 roku – 25.05.2017 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2017 roku 26.05.2017 roku

 

Terminy szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych:

L.p. Czynność Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 03.04.2017 roku – 28.04.2017 roku 17.05.2017 roku – 22.05.2017 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 02.05.2017 roku – 09.05.2017 roku 23.05.2017 roku – 26.05.2017 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.05.2017 roku 29.05.2017 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 10.05.2017 roku – 16.05.2017 roku 29.05.2017 roku – 01.06.2017 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.05.2017 roku 02.06.2017 roku

*Wszystkie dokumenty do pobrania (druki wniosków wraz z załącznikami) znajdują się w siedzibach psarskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Wróć