aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Kontrola dotycząca poprawności prowadzonej gospodarki odpadami

11.05.2017

Od maja 2017 roku pracownicy urzędu prowadzą kontrolę dotyczącą poprawności prowadzonej gospodarki odpadami przez mieszkańców naszej gminy. Kontrola obejmuje również firmę świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Gminy Psary.

Przypominamy o obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów z zastosowaniem następujących zasad:

worek na papier i tekturę w kolorze niebieskim
wrzucamy m.in. gazety, magazyny, katalogi, zeszyty, książki, torby papierowe, tekturę falistą, kartony po proszkach

nie wrzucamy: papieru powlekanego folią i kalką, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapet i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Worek na tworzywa sztuczne (plastik) i opakowania wielomateriałowe w kolorze żółtym
wrzucamy m.in. butelki po napojach typu PET, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem ich do worka.

nie wrzucamy: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań zawierających resztki artykułów spożywczych, tworzyw sztucznych pochodzących z samochodów i sprzętu AGD i RTV

worek na szkło w kolorze zielonym
wrzucamy m.in.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

nie wrzucamy: szkła stołowego (żaroodporne), ceramiki, doniczek, zniczy, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany

worek na metal w kolorze czerwonym
wrzucamy: puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa;

nie wrzucamy: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Dąbiu przy
ul. Pocztowej 34a, funkcjonuje w następujące dni:
Poniedziałek w godzinach: 1300 – 1700
Środa w godzinach: 1300 – 1700
Piątek w godzinach: 800 – 1200
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca  od godz. 800 – 1300

Do punktu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą dostarczyć następujące odpady:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony
- odpady zielone oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - w limicie: do 100 kg na rok od właściciela nieruchomości, który złożył deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (bez papy i wyrobów zawierających azbest)  - w limicie: do 100 kg na rok od właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- metal
- papier i tektura

Wróć