aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

20.04.2018

Dotyczy: ul. Belnej nr 67-139, 72-102a, ul. Granicznej od ul. Szosowej do nr 74, ul. Szkolnej od ul. Granicznej do nr 98 (dotyczy osób nieobecnych na spotkaniu w dniu 19.04.2018 r.).
 
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przedstawiciele biura projektowego „ALFA” Bożena Habrajska z Będzina, wykonujący na zlecenie Urzędu Gminy projektu pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary” są na etapie uzyskiwania zgód na wejście w teren działek prywatnych oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

W ramach przedmiotowej inwestycji na etapie projektu projektanci są zobowiązani do uzyskania od właścicieli działek zgody na wejście w teren działki oraz zgodę na zaprojektowanie oraz późniejsze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej/wodociągu do w/w działki. Brak zgody powoduje, że dana posesja nie będzie objęta wykonaniem przyłącza. Zgoda wszystkich właścicieli posesji wymagana jest do podpisania prawa dysponowania nieruchomością, wymaganą przez Starostwo Powiatowe w Będzinie na etapie wydawania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Prosimy o uzupełnieniu na druku „Oświadczenia” przez każdego właściciela działki: daty, nr dowodu osobistego, nr telefonu do ewentualnego kontaktu oraz o podpis na dole strony.

Dodatkowo zaplanowano spotkania z mieszkańcami, na których projektanci odpowiedzą na Państwa pytania oraz na których będzie możliwość uzgodnienia zmiany przebiegu projektowanych sieci na Państwa działce.

9 maja odbędzie się spotkanie, w siedzibie OSP Psary ul. Szkolna 45, w godz. 17-20, z mieszkańcami Strzyżowic:
    • ul. Belnej nr 67-139, 72-102a
    • ul. Granicznej od ul. Szosowej do nr 74
    • ul. Szkolnej od ul. Granicznej do nr 98 (dotyczy osób nieobecnych na spotkaniu w dniu 19.04.2018 r.)

Druki „Oświadczeń” po podpisaniu należy przekazać przedstawicielom Biura Projektowego „ALFA”, przekazać na spotkaniu 9 maja lub złożyć w Urzędzie Gminy Psary w pok. 211.


Ostateczny termin przekazywania Oświadczeń: 14.05.2018

Wróć