aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

IV nabór na dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Psary

08.03.2018

Rusza IV nabór wniosków na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy, którzy planują instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła. Dofinansowaniem mogą być objęte również budynki, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wnioski będzie można składać w terminie od 12 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.


Zakres inwestycji i wysokość dotacji


Projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Wniosek o przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy zamierzają wykonać w budynku mieszkalnym instalacje odnawialnych źródeł energii tj. instalacje kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła.


Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej niż:
    • 12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej,
    • 17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
    • 30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy ciepła.


Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.
Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin przyjęty uchwałą UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018 RADY GMINY PSARY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.


Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach – pokój 209.
Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr tel. +48 519 589 648, +48 505 681 243, e-mail: psary@semperpower.pl

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Pełnomocnictwo

Uchwała Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie

Uchwała Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r.

Wróć