aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

50 mln zł unijnej dotacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913

12.09.2017

29 sierpnia Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie do projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK nr 86”. Projekt złożony został przez województwo śląskie. Całkowity koszt tej inwestycji według kosztorysu wynosi 90 400 004,69 zł, z czego unijne dofinansowanie to 50 150 000 zł, czyli ponad połowa wartości zadania!

Przypomnijmy, że gmina Psary zabiegała o przebudowę DW nr 913 już od wielu lat. Była ona liderem porozumienia wszystkich gmin, przez które przebiega droga. Gminy wspólnie sfinansowały w 2014 r. koszty wykonania koncepcji przebudowy i modernizacji tego ważnego szlaku komunikacyjnego. Koncepcja ta została później wykorzystana do przygotowania projektu budowlanego, którego wykonanie zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przygotowany projekt zakłada kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej na całym jej przebiegu: od skrzyżowania z drogą krajową DK nr 86 w Będzinie do skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowości Celiny. Droga wojewódzka zostanie dostosowana do obowiązujących norm bezpieczeństwa, jezdnia asfaltowa będzie miała 7 m szerokości, na całej długości trasy powstanie ciąg pieszo-rowerowy (na niektórych odcinkach chodnik będzie wybudowany po obu stronach jezdni). Ponadto przebudowane będzie oświetlenie drogowe, przejazd kolejowy, most w Siemoni oraz skrzyżowania. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe. Powstanie też odwodnienie drogi, dzięki nowej kanalizacji deszczowej. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.

Przebudowa DW nr 913 będzie dla gminy Psary dużym wyzwaniem organizacyjnym. Konieczna będzie dalsza współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Urzędem Marszałkowskim, zwłaszcza przy koordynacji prac związanych z przebudową drogi, wymianą wodociągu i budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zlecone przez gminę Psary projekty wodociągu i kanalizacji są już gotowe, zostaną przekazane Zarządowi Dróg Wojewódzkich i uwzględnione w przetargu na wykonawcę całego zadania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy powinien być ogłoszony najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Do tego czasu Zarząd Dróg Wojewódzkich musi jeszcze uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na inwestycję drogową.

Wróć