aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

3 km nowej sieci wodociągowej w Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie i Malinowicach

12.09.2017

W lipcu zakończono budowę i wymianę sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Psarach w ulicy Polnej oraz w ulicy Gródkowskiej, w Strzyżowicach w ulicy Żwirowej, w Malinowicach w ulicy Słonecznej, a także w Sarnowie w ulicy Źródlanej do DK 86.

Podczas budowy wykonano przyłącza do budynków, które w znacznym stopniu poprawią jakość wody dostarczanej do poszczególnych odbiorców. Przyłącza te zakończone zostały mrozoodpornymi studzienkami, wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego. Prace w większości prowadzone były metodą bezwykopową, co usprawniło i ułatwiło wykonywanie głównych odcinków sieci. Łącznie podczas tej inwestycji powstało ponad 3,1 km sieci wodociągowej. Wykonała je firma „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z Rożnowic. Jej koszt wyniósł 878 677 zł. Całość sfinansowana została z budżetu gminy Psary.

- Budowa wymienionej sieci wodociągowej to pierwsza część inwestycji, która podzielona została na 3 zadania – tłumaczy Łukasz Siwczyk, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. - Realizacja dwóch kolejnych właśnie się rozpoczęła. W sumie wymieniona zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości blisko 15 km.

Jedno z zadań, które się właśnie rozpoczęło to budowa sieci wodociągowej w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej aż do Dąbia do ul. Pocztowej. Nowa sieć powstanie też na ul. Krótkiej w Malinowicach, a łącznie ta inwestycja obejmie budowę i wymianę wodociągów na odcinku o długości ponad 3,5 km. Wykonawcą tego zadania został Zakład Remontowo - Budowalny „WIADUK” Wojdyła – Kolanko sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Koszt robót wyniesie 1 049 348 zł, a termin zakończenia planowany jest na 28 czerwca 2019 r.

Kolejne zadanie prowadzone będzie na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach na ul. Parkowej. Do wykonania będzie ponad 5,4 km sieci wodociągowej. Umowa na realizację tego zadania podpisana została z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o. i Zakładem Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Jej wartość opiewa na kwotę 1 442 052 zł. Termin realizacji prac zaplanowano na 28 czerwca 2019 r.

Wróć