aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gminne zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

21 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Na uroczystości wyróżnieni zostali najzdolniejsi uczniowie i przedszkolaki z terenu gminy, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zostali laureatami konkursów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim oraz odnosili sukcesy sportowe. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe z rąk wójta odebrało: za wyniki w nauce 34 uczniów, za osiągnięcia sportowe 17 uczniów, a za udziały w konkursach 16 przedszkolaków.

Puchar i bon na zakup sprzętu sportowego za zwycięstwo we współzawodnictwie szkół podstawowych odebrała Małgorzata Barańska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie.

Za całoroczną działalność zostały również nagrodzone zuchy. Gromada „Leśne Skrzaty”, działająca przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, już po raz trzeci zdobyła tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej. Warto wspomnieć, że mijający rok był ostatnim w działalności ich wieloletniego opiekuna Anny Łebzuch. Nagrodę za wysokie osiągnięcia w konkursach i godne reprezentowanie gminy otrzymała działająca przy Szkole Podstawowej w Sarnowie gromada „Antki Cwaniaki”,  której opiekunami są Katarzyna Skóra i Dominika Nowak.

W tej szczególnej uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przybyłek, radni, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych. Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Na zakończenie wójt Tomasz Sadłoń na ręce sekretarz gminy Mirelli Barańskiej-Sorn symbolicznie podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w kończącym się roku szkolnym. Wszystkim życzymy słonecznych wakacji, wspaniałych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wróć