aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

21.04.2017

Konsultacje, dotyczące wyrażenia przez mieszkańców zdania na temat wejścia gminy Psary w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, zostaną przeprowadzone:

• w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii na „Formularzu wyrażenia opinii”,

• elektronicznie poprzez wysłanie formularza na adres e-mail: radagminy@psary.pl,

• na spotkaniu 24 kwietnia o godz. 16:00 w remizie OSP w Dąbiu.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 kwietnia 2017r. i potrwają do 5 maja 2017r. Po przeprowadzonych konsultacjach radni podejmą uchwałę o wyrażeniu opinii w sprawie wejścia gminy Psary w skład GZM.

Zarządzenie wójta o konsultacjach

Karta do głosowania

Ulotka informacyjna

Wyjaśnienia do Zarządzenia Wójta

Utworzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, które integrują gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Dziesiątki lat temu, podobny związek tworzył się w niemieckim Zagłębiu Ruhry. Dziś nikt nie wątpi, że głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego jeden z najważniejszych ośrodków metropolitalnych nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Nowa metropolia jest największym obszarem metropolitalnym w kraju. Jej powierzchnia wynosi ponad 2,3 tysiące km², a liczba mieszkańców przekracza 2,3 mln. W tym wielkomiejskim ośrodku działa ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8% PKB kraju. Jest to jedno z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce, posiada bowiem dobre zaplecze biznesowe, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Dodatkowo w metropolii znajdują się liczne szkoły wszystkich szczebli, zarówno publiczne, jak  prywatne, które oferują zróżnicowaną ofertę edukacyjną i dają możliwość zdobycia wykształcenia w każdej dziedzinie nauki.

Dla jakości życia ogromne znaczenie ma kultura, unikalne atrakcje turystyczne, wydarzenia sportowe oraz inne atrakcje regionu. Odbywające się wydarzenia kulturalne, które prezentują wszystkie dziedziny sztuki, atrakcje turystyczne, takie jak Szlak Zabytków Techniki, który nie jest spotykany w innych regionach Polski oraz wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie licznie przyciągają publiczność, również spoza regionu i zza granicy.

Nowa metropolia dzięki temu może stać się znakomitym miejscem do pracy, wypoczynku i życia.

Związek Metropolitalny jest szansą na integrację i współpracę gmin tworzących aglomerację w wielu obszarach kształtowania ładu przestrzennego, przewozu pasażerów oraz współdziałania w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich.

Dodatkową zaletą do utworzenia Związku Metropolitalnego jest fakt, że jego budżet będzie wspierany dodatkowym 5% udziałem z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład związku. Odbywać się to będzie bez uszczuplenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który otrzymują obecnie gminy. Szacuje się, że jeśli wszystkie 41 zaproszonych gmin do niej przystąpi to dodatkowo do regionu spłynie od 250 do 300 mln zł. Red.

Wróć