aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gmina Psary Gminą na 6

14.09.2017

Gmina Psary zwyciężyła w dwóch kategoriach konkursu „Dziennika Zachodniego” Gmina na 6 w województwie śląskim! 7 września podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt Tomasz Sadłoń odebrał nagrody oraz gratulacje od członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka i redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga.

- Jestem bardzo szczęśliwy. To taki dzień, kiedy podsumowano wiele lat ciężkiej pracy zarówno moich współpracowników z urzędu, jak i rady gminy, czy zaangażowania wielu mieszkańców. Cieszę się, że te wszystkie przedsięwzięcia, jakie realizowaliśmy, zostały dostrzeżone – powiedział Tomasz Sadłoń odbierając nagrody, czyli statuetki oraz vouchery na kampanię promocyjną na łamach „Dziennika Zachodniego”.

„Dziennik Zachodni”, najpopularniejsza gazeta codzienna w województwie śląskim, jest powszechnie szanowana i czytana, przez co wpływa na życie i świadomość mieszkańców naszego regionu. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że w organizowanym przez nią konkursie gmina Psary została dostrzeżona, nagrodzona i postawiona za wzór.

Otwarty konkurs Gmina na 6, skierowany do wszystkich samorządów województwa śląskiego, organizowany był w czterech kategoriach. Dzięki temu wyróżnione zostały miasta i gminy, które w minionym roku zaprezentowały nową jakość, dbając o warunki życia mieszkańców, środowisko, a także o rozwój warunków i stworzenie dobrego klimatu dla biznesu i turystyki. Do konkursu przystąpiło 46 gmin. Zgłaszając się w poszczególnych kategoriach, gminy nadsyłały do redakcji „Dziennika Zachodniego” prezentacje przedstawiające ich osiągnięcia. Jednak, co warto podkreślić, były oceniane nie tylko na podstawie dostarczonych materiałów, ale także na podstawie wiedzy członków kapituły reprezentujących różne dziedziny i branże.

W skład kapituły konkursu weszli: Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego - podczas czwartkowej gali reprezentował go Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (przewodniczący kapituły, reprezentowany podczas gali przez dr hab. Barbarę Kos, prorektor ds. nauki i kadry akademickiej UE), Eugeniusz Budniok, kanclerz Loży Katowickiej BCC, Grzegorz Chmielewski, wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, Krystyna Papiernik, prezes Śląskiej Izby Turystyki, Grzegorz Pasieka – prezes Polskiej Izby Ekologii, Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz Marek Twaróg, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”.

Gmina Psary startowała w dwóch kategoriach: przyjaznej mieszkańcom i przyjaznej środowisku. W pierwszej wygraliśmy wśród gmin wiejskich. Wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń z rąk członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka i redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga odebrał statuetkę, dyplom laureata oraz vouchery na kampanię reklamową na stronach „Dziennika Zachodniego” na dwie emisje w formacie 1/2 strony w wydaniu powszechnym (poniedziałek-czwartek lub sobota) oraz 7. dniową emisję w formacie double billboard w serwisie dziennikzachodni.pl

Wśród gmin miejskich za przyjazną mieszkańcom uznano Katowice, a wśród gmin miejsko-wiejskich Pszczynę.

Sukces odnieśliśmy także w kategorii gmina przyjazna środowisku, w której przyznano tylko jeden laur. Przypadł on właśnie gminie Psary. Za działania na rzecz poprawy jakości środowiska, decyzją kapituły przyznano jeszcze wyróżnienie – poza konkursem - gminie Żywiec. Gmina Psary została dostrzeżona za działania proekologiczne na ogromną skalę oraz za pomoc skierowaną do mieszkańców w postaci dotacji na ekomodernizacje prywatnych budynków mieszkalnych. Ogół proekologicznych działań na rzecz gminy Psary opisany jest w poniższym tekście: Programy proekologiczne z dotacjami dla mieszkańców

W kategorii gmina przyjazna turystom statuetki otrzymały: Zabrze - kategoria gminy miejskie, Kuźnia Raciborska – kategoria gminy miejsko-wiejskie, Świnna - kategoria gminy wiejskie. W kategorii gmina przyjazna inwestorom statuetkę otrzymały: Katowice (spośród gmin miejskich), Ciasna (spośród gmin wiejskich).

Warto zaznaczyć, że tylko Katowice i Psary zostały wyróżnione nagrodami aż w dwóch kategoriach.

Relacja na stronie Dziennika Zachodniego

Wróć