aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Psary

09.06.2017

Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które planują instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła. Nabór będzie trwał do 30 czerwca 2017 r. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Wniosek o przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy zamierzają wykonać w budynku mieszkalnym instalacje odnawialnych źródeł energii tj. instalacje kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej niż:
12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej,
17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy ciepła.
Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach – pokój 209.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:
16.05 godz. 16.00 – Ośrodek Kultury w Sarnowie, Sarnów, ul. Szkolna 3,
22.05 godz. 16.00 – Ośrodek Kultury w Dąbiu, Dąbie, ul. Pocztowa 34 A.

Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr tel. +48 519 589 648, +48 505 681 243, e-mail: psary@semperpower.pl


Terminy dyżurów Inżyniera projektu w Urzędzie Gminy w Psarach:
01.06 – od godz. 7.30 do 12.30 (pierwszy dzień naboru)
05.,12.,19.,26.06 – od godz. 12.00 do 17.00

Dodatkowe informacji dostępne tutaj:

Uchwała Rady Gminy Psary.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Psary

Prezentacja

Wzór wniosku.docx

Wzór wniosku.odt

Wzór pełnomocnictwa Słoneczna Gmina.docx

Wzór pełnomocnictwa Słoneczna Gmina.odt

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości.docx

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości.odt

 

Wróć