aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Dodatkowy nabór na wymianę pieców gazowych

04.04.2017

Gmina Psary ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę. Wnioski można składać w terminie od 10 do 28 kwietnia.

Od 10 kwietnia 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji mogą zgłaszać osoby, które zamierzają zrezygnować z kotła węglowego na rzecz ogrzewania domu paliwem gazowym lub biomasą. Przy okazji wymiany kotła można również starać się o dotację na instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Zakres inwestycji i wysokość dotacji

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem energetycznym budynkach jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Program realizowany będzie poprzez:

a) wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

b) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,

c) wykonanie instalacji pompy ciepła,

d) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania wyniesie:

a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę oraz 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych,

b) 85% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Podstawowym działaniem w tym projekcie będzie wymiana kotła c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany instalacjami odnawialnych źródeł energii, może przy okazji wymiany kotła zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Program skierowany jest do osób, które już teraz mają ocieplony dom lub równocześnie będą przeprowadzać inwestycję polegającą na ociepleniu domu i wymianie pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Nabór będzie trwał do 28 kwietnia 2017 r. Nabór ma charakter uzupełniający listę rezerwową w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie naboru wniosków na dofinanswanie termoizolacji

Jednocześnie informujemy, że trwający nabór na program dotyczący termoizolacji budynków indywidualnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy został wstrzymany z dniem 31 marca 2017 r..

Aktualnie lista rezerwowa osób, które złożyły wniosek o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych wynosi 106, oznacza to, że w gminie Psary została zapewniona realizacja wniosków na lata 2018 - 2019. Po wyczerpaniu listy rezerwowej oraz pozyskaniu środków finansowych na jego dalszą realizację nabór zostanie ponownie ogłoszony. W trakcie naboru do dnia 17 marca 2017 r. zarejestrowano 202 wnioski, natomiast prawidłowo zweryfikowanych zostało 157 wniosków.

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o udział w projekcie - wymiana kotła

Oświadczenie współwłaściciela - wymiana kotła

Wzór pełnomocnictwa - wymiana kotła

Zarządzenie nr 005

Wróć