aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Dodatkowe miejsca w przedszkolu

05.05.2017

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dąbiu będzie funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny. Nabór będzie prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Psary (Uchwała Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017) dotyczącymi drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja uzupełniająca).

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

L.p.

Czynność

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.04.2017 roku – 12.05.2017 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

15.05.2017 roku – 19.05.2017 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2017 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.05.2017 roku – 25.05.2017 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.05.2017 rokuWróć